Материали 61-70 от 510

Вода 18 стр.

Вода

Представени са 3D модели на структурата на леката и тежката вода. Представени са таблични данни за физичните свойсвата на леката и тежката вода. Описани са показателите които се наблюдават за различните видове мониторинг на водите...
messi
25 2
Вода 28 стр.

Вода

Понятие за вода В пречиствателните станции водата се очиства през няколко етапа: Механично пречистване; Физико-химично пречистване; Биологично пречистване.
Lenity
8 0