Материали 41-50 от 510

Антиоксидантни свойства на флавоните 17 стр.

Антиоксидантни свойства на флавоните

Антиоксидантите играят съществена роля в метаболизма на човека. Те реагират лесно с активни радикали в клетката и ги превръщат в стабилни съединения, а самите те се превръщат в радикали, които не са толкова активни...
ivan40
2 0
Атомноабсорбционна спектроскопия 14 стр.

Атомноабсорбционна спектроскопия

Аналитичната химия е метрологична наука, която има за цел получаването на качествена, количествена и структурна информация за даден обект на анализ. Аналитичната химия определя границите на приложение...
dannyboy
2 0
Белтъци 19 стр.

Белтъци

Живата природа е изградена от 4 основни типа органични съединения: въглехидрати, липиди, белтъци и нуклеинови киселини. Основни структурни единици на живите клетки са белтъците...
ndoe
664 50
Бои лакове покритие Рецептори и производство 8 стр.

Бои, лакове, покритие. Рецептори и производство

Боите или багрилата са вещества със силен пигментиращ (оцветяващ) ефект. Най-често те са съставени от пигмент и основа - вода или мазнина. Нанасят се на различни повърхности като им придават определен цвят...
messi
2 0