Материали 31-40 от 510

Алкини Хомоложен ред и изомерия 8 стр.

Алкини. Хомоложен ред и изомерия

Алкините са ненаситени въглеводороди, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкени и четири по-малко от съответните алкани. Образуват хомоложен ред с формула СnH2n-2, където n е броя на въглеродните атоми във веригата....
silviQ
11 2