Материали 111-120 от 510

Електронна спектроскопия Част 1 Електронни спектри на двуатомни молекули 22 стр.

Електронна спектроскопия. Част 1 Електронни спектри на двуатомни молекули.

Преходите на валентни електрони между молекулни орбитали са свързани с поглъщане и излъчване на фотони от ултравиолетовата и видима област на електромагнитния спектър...
19 1
ЕЛЕКТРОХИМИЯ 7 стр.

ЕЛЕКТРОХИМИЯ.

Електрохимията изучава процесите, протичащи на граничната повърхност между проводник първи род (метал) и проводник втори род (електролит), при които се обменят електрически заредени частици – йони и електрони.
ndoe
1 0
Енергетика на химичните процеси 18 стр.

Енергетика на химичните процеси

Всеки химичен процес е свързан с енергитични промени, които се дължат на разкъсване на една химични връзки и образуване на нови. Разликата между енергията на разкъсване и енергията на образуване на химичните връзки се проявява като отделяне или...
cblock
13 0