Материали 31-40 от 510

Химична връзка 18 стр.

Химична връзка

Атомът на флуора има един единичен електрон в 2р подслоя. Образуването на молекула флуор става чрез обща електронна двойка, образувана от единичните електрони на флуорните атоми и може да се представи по следния начин...
aronn
0 0