Материали 21-30 от 510

Пищови по химия 8 стр.

Пищови по химия

Свойства на разтворите. Разтвори на електролити. Силни електролити. Теория на Дебай и Хюкел. Теории на електродните потенциали. Ред на нормалните електродни потенциали. Електролиза. Теоритични основи на електролизните процеси. и др...
daniche90
0 0