Материали 81-90 от 510

Значение на алкалните елементи 15 стр.

Значение на алкалните елементи

В презентацията може да разберем:Произхода на алкалните елементи; Разпространението на алкалните елементи;Алкалните елементи и растителният свят; Алкалните елементи в организмите на животните и човека; Алкалните елементи в практиката на хората;Враговете н
dannyboy
403 9
Алкини Хомоложен ред и изомерия 8 стр.

Алкини. Хомоложен ред и изомерия

Алкините са ненаситени въглеводороди, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкени и четири по-малко от съответните алкани. Образуват хомоложен ред с формула СnH2n-2, където n е броя на въглеродните атоми във веригата....
silviQ
11 2