Материали 11-20 от 510

Химична връзка 18 стр.

Химична връзка

Атомът на флуора има един единичен електрон в 2р подслоя. Образуването на молекула флуор става чрез обща електронна двойка, образувана от единичните електрони на флуорните атоми и може да се представи по следния начин...
silviQ
0 0
Пищови по химия 8 стр.

Пищови по химия

Свойства на разтворите. Разтвори на електролити. Силни електролити. Теория на Дебай и Хюкел. Теории на електродните потенциали. Ред на нормалните електродни потенциали. Електролиза. Теоритични основи на електролизните процеси. и др...
lubega
0 0