Материали 51-60 от 346

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА 15 стр.

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА

Признаците, които описват състоянието и развитието на двигателнит еспособности на училище в голямата си степен са количествени, поради което за анализ на резултатите от научнит еизследвания се прилагат най-вече параметричните статистически методи.
messi
5 0
Статистическо изучаване на икономическите процеси 10 стр.

Статистическо изучаване на икономическите процеси

Статистическата отчетност е правно регламентирана, има задължителен характер и е основна форма на статистическото наблюдение. Основа на тази отчетност е оперативно-техническата и счетоводна отчетност.
1 0