Материали 11-20 от 346

Статистически методи в управлението на производството 0 стр.

Статистически методи в управлението на производството

Фирма е създадена през 1989г. и е първата с предмет на дейност производство на бетонови и вибропресовани бетонови изделия в Бургаска област. За този период тя се утвърждава като най-големия производител в източна България...
dannyboy
0 2
Анализ на структурата на средния списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности Обществен сектор в България за 2007 и 2008 г 0 стр.

Анализ на структурата на средния списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (Обществен сектор) в България за 2007 и 2008 г.

Възникването и развитието на държавата са свързани със задоволяването на определени потребности, които отделната личност не може или не е рационално да си достави самостоятелно...
rusev02
0 0
Статистически анализ на речен и морски транспорт 18 стр.

Статистически анализ на речен и морски транспорт

Статистиката е дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на данни. Статистическата дейност включва планирането и организирането на събраните данни чрез проучвания...
the_magicer
0 0