Материали 1-10 от 346

Статистика 131 стр.

Статистика

Случайността поражда разнообразието в природата. Теорията на вероятностите моделира масовите явления, събития и величини, които се използват в Статистиката и Иконометрията...
ivan40
3 0
Лекции по статистика 69 стр.

Лекции по статистика

Стат. съвкупност (СС) – общност от стат. единици, обединени на базата на общ, един и същ дефиниционен признак (белег) и отасящи се за строго опр. място и време. Най-важната класификация подразделя съвкупностите на 3 вида: динамични, м-нтни и периодни....
ivan40
7 0
Определяне на относителни статистически величини 69 стр.

Определяне на относителни статистически величини

Да се направи представителна извадка от 22 домакинства чрез систематичен подбор и да се направи оценка на средни и относителни величини по признаците брой на членовете на домакинството и т.н.
cblock
22 2