Материали 1-10 от 11

Статистически анализ на външната търговия на р България с Белгия за периода 2000-2011 г 8 стр.

Статистически анализ на външната търговия на р. България с Белгия за периода 2000-2011 г.

Благодарение на международната търговия, световния икономически растеж се повишава за всички страни. Тя дава възможност за по-голям избор на стоки и услуги...
silviQ
13 0
Численост състав и етнос на населението в район Слатина 4 стр.

Численост, състав и етнос на населението в район "Слатина"

Към 06. 06. 2008 г. регистрираното с постоянен адрес население на район "Слатина" е било 67 173 души, разпределено по възрастови групи както следва: деца – 10 558 (15.71%), възрастни до 62 г. – 43 658 (64.99%) и възрастни над 63 г ...
nerven
2 1
Съдържание на международната стокова търговска статистика 8 стр.

Съдържание на международната стокова търговска статистика

Анализът на стоковата структура на външната търговия изисква разработването и въвеждането в действие на различни класификации. Необходимо е те да са построени на основата на различни класификационни принципи и с различна степен на детайлизация...
loli
1 0
Статистическо изучаване на зависимостта доход-спестявания 12 стр.

Статистическо изучаване на зависимостта доход-спестявания

Равнището на доходите и структурата на населението са сред основните характеристики на жизнения му стандарт. През годините на прехода в резултат на провежданата рестриктивна политика на доходите, на инфлационните процеси...
nerven
17 1
Статистически величини 3 стр.

Статистически величини

В резултат от провеждането на статистическото изследване се получават различни статистически величини. Те са строго определени по място и по време, изразяват се в съответната мерна единица, която отговаря на спецификата на изучаваното явление...
nerven
2 0
Анализ на динамиката на износа на Република България на свинско месо прясно охладено или замразено за периода 1998-2009 година 16 стр.

Анализ на динамиката на износа на Република България на свинско месо – прясно, охладено или замразено за периода 1998-2009 година

От край време свинското e смятaно за едно от най-вкусните видове месо. Свинското месо е един от най-често употребяваните за храна от хората видове месо....
mOn
2 0