Материали 1-10 от 13

Същност и видове статистически изследвания 8 стр.

Същност и видове статистически изследвания

Статистическо изследване наричаме процеса на събиране, обобщаване и анализ на данни за проявлението на интересуващи ни масови явления и процеси с цел получаване на подходящи обобщаващи характеристики за описание на състоянието или развитието на тези...
daniche90
16 2
Модели на теорията на вероятностите 14 стр.

Модели на теорията на вероятностите

Модели на теорията на вероятностите.Случайни събития.Основни понятия.Класическо определение на вертоятността. Всяко действие и произтичащите от него последствия(факти) са обусловени от точно определени причини.
nezabravima
0 0
Теми по статистика 44 стр.

Теми по статистика

В ежедневието чрез радиото, телевизията, вестниците, сборници, хората се срещат с различни числа. Тези числа се свързват с понятието статистика. Под статистика се разбира: статистически данни, които се срещат в статистически сборници и публикации...
mOn
2 1
Статистически методи за контрол и управление на качеството 25 стр.

Статистически методи за контрол и управление на качеството

Когато стойностите на една случайна величина се формират под въздействието на голям брой независими случайни фактори и отсъства рязко доминиращ фактор, случайната величина се подчинява на нормалния закон на разпределение (закон на гаус)...
admin
14 2