Материали 1-10 от 10

Задача по статистика - динамичен анализ на студенти в образователна и научна степен доктор по гражданство форма на обучение редовна форма 28 стр.

Задача по статистика - динамичен анализ на студенти в образователна и научна степен "доктор" по гражданство, форма на обучение, редовна форма

Задачата ни е да направим динамичен анализ на броя студенти за периода 2000/01 – 2011/12 учебна година, представен чрез следните динамични редове...
nezabravima
11 0
Корелация Корелационен анализ 17 стр.

Корелация. Корелационен анализ

Корелация е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична (вероятностна, нефункционална) зависимост между случайни величини. Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена....
ndoe
16 0