Материали 71-80 от 346

Пищови по статистика 7 стр.

Пищови по статистика

1. Статистиката като наука и практика. 2. Статистическо изучаване: същност... 3. Етапи на статистическо изучаване. 4. Статистическа групировка и сводка. 6. Статистически редове. 7.Статистически величини. и други....
rusev02
12 2
Същност и видове статистически изследвания 8 стр.

Същност и видове статистически изследвания

Статистическо изследване наричаме процеса на събиране, обобщаване и анализ на данни за проявлението на интересуващи ни масови явления и процеси с цел получаване на подходящи обобщаващи характеристики за описание на състоянието или развитието на тези...
daniche90
16 2
Анализ на сезонността на броя на пътуванията на български граждани в Дания за периода 2008-2011 г по месеци 17 стр.

Анализ на сезонността на броя на пътуванията на български граждани в Дания за периода 2008-2011 г. по месеци

Кралство Дания е най-малката скандинавска страна. Намира се в Северна Европа и граничи по вода с Балтийско и Северно море...
ivan40
3 0
Статистика 3 стр.

Статистика

Репрезентативни извадки. Статистическо оценяване, точкови системи. Стохастични грешки. Корелационни зависимости и методи за тяхното измерване. Регресионен анализ и методи на оценка...
ivan40
2 0