Материали 71-80 от 76

Видове библиотеки 12 стр.

Видове библиотеки

Библиотеката е изключително важна институция. Тя е субект на гражданското общество. Не е само място за търсене и набавяне на информация, а също така и място за организиране на беседи и срещи...
admin
13 5
Екологични проблеми на печатните технологии на ХХ ХХІ век 16 стр.

Екологични проблеми на печатните технологии на ХХ – ХХІ век

Производството на хартия изисква използването на голямо количество енергия, и второто по енергоемкост производство след стъклото. Факт е също така, че при производството на хартия съществува опасност да бъдат замърсени водите...
admin
4 0
Как виждам развитието на една съвременна библиотека 5 стр.

Как виждам развитието на една съвременна библиотека

Светът се превърна в малко селце, където хората живеят толкова близо, че само да поискат, могат да се погледнат в очите. С навлизането на Интернет се случи не само това....
legolas
3 0
Издателска подготовка оформление и свързване на страници в печатни издания 103 стр.

Издателска подготовка (оформление и свързване) на страници в печатни издания

Лекцията предлага знания за това как да оформим книгата, заглавието, корицата, дадени са най-важните стъпки за работа с MS WORD...
Simonsita
11 0