Материали 61-70 от 76

Структура на съвременната библиотека 3 стр.

Структура на съвременната библиотека

Четенето е изключително важно и определящо за развитието на личността. Книгите (печатни и електронни) днес имат значима роля за успешното развитие на всеки човек и на нацията като цяло. Развитието на информационното общество, налага необходимостта от...
ivan40
16 2
Книжовно-документално наследство в регионална библиотека Иван Вазов Пловдив 14 стр.

Книжовно-документално наследство в регионална библиотека „Иван Вазов” – Пловдив

Курсовата работа е разработена от официалния сайт на пловдивската библиотека. Използвана е и литература от други помагала, описано е всичко много подробно....
ndoe
13 1
Народна библиотека Иван Вазов гр Пловдив История и развитие 10 стр.

Народна библиотека "Иван Вазов" гр. Пловдив. История и развитие.

Народна библиотека “Иван Вазов” гр. Пловдив е създадена през 1879г. по инициатива на видния възрожденски деец Йоаким Груев, по това време директор на Народното просвещение в Източна Румелия. Ценител на книгата и библиографията като източници....
ndoe
14 2
ЦъркватаСв 40 мъченици във Велико Търново 9 стр.

Църквата"Св. 40 мъченици" във Велико Търново

Курсовата работа е на тема "Църквата Св.40 мъченици" във Велико Търново. Обхваната е историята на църквата, нейното вътрешно и външно описание. Разгледани са ценните находки, открити при археологически разкопки в търновската църква.....
ndoe
7 0
Книгата през античността 9 стр.

Книгата през античността

Курсовата работа съдържа подробна информация за античната книга-нейното развитие от свитък към кодекс.Информация за това как е изглеждала,какви материали са използвани и какво е повлияло на еволюцията й.....
admin
24 3
Периодичен печат- възникване и развитие 11 стр.

Периодичен печат- възникване и развитие

С появата на книгата и нейното развитие се променят и начините на използване и разбиране на текста. Историците на книгата отчитат, че процесът на четенето зависи...
admin
13 0
Библиотечен фонд Същност и определение 9 стр.

Библиотечен фонд. Същност и определение

Няма ясни критерии , които биха могли да определят потенциалната ценност на източниците. Въпреки това книговедите и библиографите са успели да формират някои конкретни изисквания към източниците за определяне на тяхната ценност...
admin
77 2