Материали 1-10 от 2

Издаването на учебна литература у нас след 1989г между традициите и новите реалности 43 стр.

Издаването на учебна литература у нас след 1989г. – между традициите и новите реалности

Книгоиздаването е едно от основните звена в образователната политика на всяка една държава, тъй като чрез неговата дейност се осигурява материалната база, даваща основа за протичането на образователните процеси...
dannyboy
0 0
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции -навигатор по пътя на информацията без граници 62 стр.

Международна федерация на библиотечните асоциации и институции -навигатор по пътя на информацията без граници

В условията на глобализация е необходима нова и адекватна реакция и политика от страна на държавата и библиотеките, като по пътя на развитие, основен подход трябва да бъде изучаването и прилагането дейността и насоките на международната...
lubega
10 0