Материали 11-20 от 76

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век 5 стр.

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век.

В материала се описва историко-културните особености на българското книгоиздаване преди и след Освобождението, както и книгоиздаванвто и масовите комуникации днес. Описаните са първите печатници, издатели и издателства....
ivan40
0 0
Рекаталогизация и ретроконверсия на библиотечните фондове Принципи и подходи 8 стр.

Рекаталогизация и ретроконверсия на библиотечните фондове. Принципи и подходи.

Както знаем, основната цел на библиотеката е да осигури достъпа на потребителя до необходимите документи и данни за нея, без значение в каква форма са те и къде се съхраняват....
dannyboy
0 0
Електронни книги Софтуер и файлови формати за електронни книги и устройства за тяхното четене 14 стр.
Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации 59 стр.

Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации

Книгознанието – комплексна научна дисциплина. Еволюция на възгледите за неговия обем и обхват. Съвременни концепсии за книгознанието. Методи на изследване...
the_magicer
0 0
Издаването на учебна литература у нас след 1989г между традициите и новите реалности 43 стр.

Издаването на учебна литература у нас след 1989г. – между традициите и новите реалности

Книгоиздаването е едно от основните звена в образователната политика на всяка една държава, тъй като чрез неговата дейност се осигурява материалната база, даваща основа за протичането на образователните процеси...
dannyboy
0 0
Опазване на библиотечните фондове 27 стр.

Опазване на библиотечните фондове

В живата лексика на езика ни трайно присъства един ироничен израз, който често се прилепва към хората, посветили се било на професионални, било на любителски библиотечни занимания. Назовавани са "книжни хора”, защото се приема, че изграждат
lubega
0 0