Материали 41-50 от 76

Библиотеката като информационен център 11 стр.

Библиотеката като информационен център

Библиотеката е институция и сграда, в която се събират, съхраняват и помещават разнообразни материали, които са предимно текстови и информационни, и се предлагат информационни услуги...
ivan40
0 1
ИСТОРИЯ НА КНИГАТА В ПРЕИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1918 1939 28 стр.

ИСТОРИЯ НА КНИГАТА В ПРЕИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918 – 1939)

В установената форма на отделните букви правата линия, дъгата и окръжността, съпоставени помежду си, заемат характерни положения и изпълняват различни функции.
messi
3 0
Организация на съвременната издателска дейност 6 стр.

Организация на съвременната издателска дейност

Кигоиздателството е творческо-стопанска дейност. В него участва интелектуалният труд,талантът. Издателството е също така един творческо-стопански субект, който трябва да организира своята дейност на базата на този труд...
the_magicer
14 0
Модернизация на библиотеката на икономически университет Варна 7 стр.

Модернизация на библиотеката на икономически университет – Варна

Модернизацията на библиотеката на ИУ-Варна, в основната си част, беше осъществена през 2011 година. Подготвителните дейности стартираха още в края на 2010 година, с изготвянето на план и стратегия за извършване...
dannyboy
8 0
Универсалната десетична класификация УДК като система за библиографска информация 2 стр.

Универсалната десетична класификация (УДК) като система за библиографска информация

Създаването на УДК в края на 19 век е свързано с дейността на американския библиотековед Мелвил Дюи, библиотекар в библиотеката на Колумбийския университет...
daniche90
31 2
История на книгата 2 стр.

История на книгата

Писменият текст се появявамежду 9-4 век пр. Хр. Първоначално под формата на рисунки, които по-късно се превъръщат в пиктограми чрез опростяване на изображенията в символи. Така се зараждат фонетичните знаци, обозначаващи определени звуци...
rusev02
22 0
Ролята и мястото на Преслав в книжовния живот на Първата българска държава 11 стр.

Ролята и мястото на Преслав в книжовния живот на Първата българска държава

Епохата на Княз Борис І има забележителни последици за по-нататъчното историческо развитие на българската държавност. Благодарение на неговата политика в храя на ІХ век България е първата страна сред новите европейски държави, в която е създадена...
rusev02
9 0