Материали 51-60 от 76

Кодекс на етиката на библиотекаря 12 стр.

Кодекс на етиката на библиотекаря

Етичният кодекс на библиотекарите в Република България предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и интересите на библиотечната общност и имащи за цел да консолидират цялостната й дейност и стила на общуване в нея...
aronn
11 2
Книгознание История на книгата 55 стр.

Книгознание. История на книгата

Книгознание. История на книгата. Същност, обект и предмет на книгознанието. Видове писменост, материали и уреди за писане. Книгопечатане, поява на книгопечатането...
nezabravima
86 6
Принципи на подбор на краеведските материали от периодичния печат за краеведската картотека и за краеведските библиографии 2 стр.

Принципи на подбор на краеведските материали от периодичния печат за краеведската картотека и за краеведските библиографии

Въпросът за подбора на материалите е повдигнат в нашия библиографски печат твърде одавна, но реалното му решение е изработването на специална инструкция, която да го улесни по отношение на съдържателната му страна и богатството му на фактографска...
emoto_92
7 0
Народната библиотека 25 стр.

Народната библиотека

Точните сведения за основаването на Народната библиотека са се загубили в еуфорията на следосвобожденските дни, когато всички са били участници, а не регистратори на събитията...
ndoe
45 0
Библиотекознание 64 стр.

Библиотекознание

Библиотечната мисъл се формира с появата на библиотеката като институция. Още в древността хората са се вълнували от проблеми като каква да бъде добрата библиотека, на кого трябва да служи тя?...
dannyboy
35 1
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции -навигатор по пътя на информацията без граници 62 стр.

Международна федерация на библиотечните асоциации и институции -навигатор по пътя на информацията без граници

В условията на глобализация е необходима нова и адекватна реакция и политика от страна на държавата и библиотеките, като по пътя на развитие, основен подход трябва да бъде изучаването и прилагането дейността и насоките на международната...
lubega
10 0