Материали 31-40 от 76

Литература медии творчески влияния - Стефан Коларов 10 стр.

Литература, медии, творчески влияния - Стефан Коларов

В книгата си "Литература, медии и творчески влияния" Стефан Коларов ни предоставя девет статии, свързани както с хвалби към качествените творби, така и с критика към нестойностните произведения...
daniche90
0 0
Литература медии творчески влияния - Стефан Коларов 10 стр.

Литература, медии, творчески влияния - Стефан Коларов

В книгата си "Литература, медии и творчески влияния" Стефан Коларов ни предоставя девет статии, свързани както с хвалби към качествените творби, така и с критика към нестойностните произведения...
rusev02
0 0
Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век 5 стр.

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ век.

В материала се описва историко-културните особености на българското книгоиздаване преди и след Освобождението, както и книгоиздаванвто и масовите комуникации днес. Описаните са първите печатници, издатели и издателства....
ndoe
0 3
Рекаталогизация и ретроконверсия на библиотечните фондове Принципи и подходи 8 стр.

Рекаталогизация и ретроконверсия на библиотечните фондове. Принципи и подходи.

Както знаем, основната цел на библиотеката е да осигури достъпа на потребителя до необходимите документи и данни за нея, без значение в каква форма са те и къде се съхраняват....
dannyboy
0 1
Електронни книги Софтуер и файлови формати за електронни книги и устройства за тяхното четене 14 стр.