Материали 51-60 от 68

Бюджет и фондове на Европейския съюз 15 стр.

Бюджет и фондове на Европейския съюз

Създаването на интеграционните общности в Западна Европа още през 50-те години на миналия Век е свързано с необходимостта от формирането на бюджет на тези организации като условие не само за осигуряването на издръжката им...
nerven
0 0
Ролята на местните власти в процеса на управление и усвояване на структурните фондове 100 стр.

Ролята на местните власти в процеса на управление и усвояване на структурните фондове

Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи....
nerven
0 0
Икономически растеж на България като член на Европейския съюз 87 стр.

Икономически растеж на България като член на Европейския съюз

На 15 юни 2004г. България приключи последните преговори с Европейския съюз, което и предостави възможността да подпише договора за присъединяване през пролетта на 2005г. и да стане пълноправен член на съюза в началото на 2007г...
dannyboy
0 0
Паричният съвет и процесите на присъединяването на България към Европейския паричен съюз 86 стр.

Паричният съвет и процесите на присъединяването на България към Европейския паричен съюз

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
lubega
0 0
Регионалната политика на ЕС - финансиране на общини и инфраструктурни проекти 79 стр.

Регионалната политика на ЕС - финансиране на общини и инфраструктурни проекти

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие...
ivan40
0 0
Митнически съюз 16 стр.

Митнически съюз

Характеристика на Митническия съюз и изисквания за присъединяването на Република България към ЕС. Съвременни аспекти на митническа политика на ЕС. Контрол и методи за контрол, прилагани в Европейския данъчен и митнически съюз....
silviQ
0 0
Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза 28 стр.

Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза

Представяне на еврозоната. Възникване и описание на европейската дългова криза. Варианти за излизане от кризата. Основни изводи и решения...
cblock
0 1