Материали 21-30 от 68

Принципи на управление на структурните фондове на ЕС и управлението им в България 100 стр.

Принципи на управление на структурните фондове на ЕС и управлението им в България

В частност целта на анализа е де се разкрият тези тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на страната по отношение използването на средствата по Структурните фондове на ЕС...
gecata_maina
0 0
Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС 87 стр.

Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия на прага на влизането ни в ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
the_magicer
0 0
Национална конкурентноспособност на страните от ЕС ефекти от лисабонската стратегия 107 стр.

Национална конкурентноспособност на страните от ЕС – ефекти от лисабонската стратегия

Обект на изследването: Националната конкурентноспособност на страните от ЕС. Предмет на изследването: Ефектите от прилагането на Лисабонската стратегия върху конкурентноспособността на страните от ЕС...
aronn
0 0
Регионална политика на ЕС Структурни фондове за програмния период 2007-2013г 94 стр.

Регионална политика на ЕС. Структурни фондове за програмния период 2007-2013г.

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността...
aronn
0 0
Ползи задължения трудности и перспективи за България нейните граждани и бизнеса от членството й в ЕС 5 стр.

Ползи, задължения, трудности и перспективи за България, нейните граждани и бизнеса от членството й в ЕС

Членството на България в Европейския съюз е свързано с определени последици – икономически, социални политически, като новите права, на българите, като граждани на Европейската общност са свързани в същевременно с нови задължения и отговорности...
daniche90
0 0
Краят или началото на еврото 24 стр.

Краят или началото на еврото?

Планирането и подготовката за въвеждането на евробанкнотите и евромонетите се заражда още в началото на 90-те години на ХХ век, пуснати са в обръщение през 2002 г.. На 7 февруари 1992 г. в Маастрихт е подписан Договорът за Европейския съюз....
cblock
0 0
Европейски модел за конституционен контрол 11 стр.

Европейски модел за конституционен контрол

Какво представлява конституцията? Само нормативен акт ли е конституцията? Характер на конституцията; норми; основополагащ политически документ; нещо като харта на принципите и ценностите на едно демократично общество...
messi
0 0
Българският износ в условията на присъединяване към ЕС възможности перспективи и проблеми 72 стр.

Българският износ в условията на присъединяване към ЕС – възможности, перспективи и проблеми

Съвременното световно стопанство и международната икономическа система като цяло се развиват под силното влияние на интеграционните процеси, протичащи в определени географски райони...
ndoe
0 0
Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти финансирани по програмите на Европейския съюз - програма ИСПА - quotИнструмент на структурните политики за присъединяванеquot 104 стр.

Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз - програма ИСПА - "Инструмент на структурните политики за присъединяване"

Основната цел на програмите на ЕС е да осигурят финансова подкрепа за подготовката на България за членство в Европейския съюз въз основа на приоритетите, определени в „Партньорство за присъединяване”, одобрено от Съвета на ЕС през декември 199
silviQ
0 0