Материали 1-10 от 4

Икономиката на държавите от европейския съюз 15 27 стр.

Икономиката на държавите от европейския съюз 15

Появата на ЕС се свързва със създаването през 1952 година на първата европейска общност, а именно Европейската общност за въглища и стомана. Пет години по-късно през 1957 година е създадена Европейската икономическа общност, на чиято основа се създава...
loli
1 0
Структурни фондове на ЕС 11 стр.

Структурни фондове на ЕС

Структурните фондове са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС. Разполагайки с около една трета от бюджета на ЕС, политиката за сближаване е едно от най-ярките реални проявления на солидарността между страните членки...
dannyboy
4 0
Икономика на държавите от Еврозоната 13 стр.

Икономика на държавите от Еврозоната

Идеята за обединение на европа е свързана с постигането на единна стабилна и бързо развиваща се икономика. В този смисъл страните от континента са постигнали най-висшата форма на икономическа интеграция в лицето на Еврозоната. По своята същност тя...
ndoe
0 0
Парична политика на Европейския съюз 11 стр.

Парична политика на Европейския съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) започва реално да изпълнява функциите на Централна банка от 1 януари 1999 г. С началото на третия етап на икономическия и валутния съюз в Европа. От този момент националните централни банки (НЦБ) на страните, участващи..
ndoe
0 0