Материали 1-10 от 68

Обща селскостопанска политика на ЕС 15 стр.

Обща селскостопанска политика на ЕС

Реформата от 1992 г. бележи повратен момент в развитието на общата селскостопанска политика. Тя цели набелязването и провеждането на някои конкретни мерки, отнасящи се до...
nezabravima
3 1
Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза 28 стр.

Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза

Представяне на еврозоната. Възникване и описание на европейската дългова криза. Варианти за излизане от кризата. Основни изводи и решения...
cblock
0 1
Оценка на риска на критичната инфраструктура по отношение на тероризма 10 стр.

Оценка на риска на критичната инфраструктура по отношение на тероризма

През юни 2004 г. Европейският съвет предприема действия по изготвяне на цялостна стратегия за защита на критичните инфраструктури в Европейския съюз...
ndoe
0 1
Институции на Европейския съюз 11 стр.

Институции на Европейския съюз

Последиците от Втората Световна война подтикнаха редица европейски политици към опити за възстановяване на Европа. Те възприеха идеята за наднационално обединение, предложена от тогавашния френски министър на вътрешните работи – Робер Шуман...
messi
0 1
Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове 11 стр.

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави, като притежава специфична организационна структура, състав и принципи на функциониране и методи за взимане на решение...
messi
0 1
Парична политика на Европейския съюз 11 стр.

Парична политика на Европейския съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) започва реално да изпълнява функциите на Централна банка от 1 януари 1999 г. С началото на третия етап на икономическия и валутния съюз в Европа. От този момент националните централни банки (НЦБ) на страните, участващи..
ndoe
0 0
Икономика на държавите от Еврозоната 13 стр.

Икономика на държавите от Еврозоната

Идеята за обединение на европа е свързана с постигането на единна стабилна и бързо развиваща се икономика. В този смисъл страните от континента са постигнали най-висшата форма на икономическа интеграция в лицето на Еврозоната. По своята същност тя...
ndoe
0 0
Структурни фондове на ЕС 11 стр.

Структурни фондове на ЕС

Структурните фондове са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС. Разполагайки с около една трета от бюджета на ЕС, политиката за сближаване е едно от най-ярките реални проявления на солидарността между страните членки...
dannyboy
4 0