Материали 1-10 от 1

Финансиране на земеделието от еврофондове 53 стр.

Финансиране на земеделието от еврофондове

българското земеделие в националната икономика и развитие на българското село. Аграрният сектор, представен от селското и горско стопанство, осигурява 14.5% от БВП на страната...
messi
0 0