Материали 1-10 от 68

Национална конкурентноспособност на страните от ЕС ефекти от лисабонската стратегия 107 стр.

Национална конкурентноспособност на страните от ЕС – ефекти от лисабонската стратегия

Обект на изследването: Националната конкурентноспособност на страните от ЕС. Предмет на изследването: Ефектите от прилагането на Лисабонската стратегия върху конкурентноспособността на страните от ЕС...
aronn
0 0
Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти финансирани по програмите на Европейския съюз - програма ИСПА - quotИнструмент на структурните политики за присъединяванеquot 104 стр.

Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз - програма ИСПА - "Инструмент на структурните политики за присъединяване"

Основната цел на програмите на ЕС е да осигурят финансова подкрепа за подготовката на България за членство в Европейския съюз въз основа на приоритетите, определени в „Партньорство за присъединяване”, одобрено от Съвета на ЕС през декември 199
silviQ
0 0
Ролята на местните власти в процеса на управление и усвояване на структурните фондове 100 стр.

Ролята на местните власти в процеса на управление и усвояване на структурните фондове

Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи....
nerven
0 0
Принципи на управление на структурните фондове на ЕС и управлението им в България 100 стр.

Принципи на управление на структурните фондове на ЕС и управлението им в България

В частност целта на анализа е де се разкрият тези тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на страната по отношение използването на средствата по Структурните фондове на ЕС...
gecata_maina
0 0
Митническа система мита и митнически контрол предпоставка за приемане на българия в Европейския съюз 98 стр.

Митническа система – мита и митнически контрол – предпоставка за приемане на българия в Европейския съюз

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон...
the_magicer
0 0
Регионална политика на ЕС Структурни фондове за програмния период 2007-2013г 94 стр.

Регионална политика на ЕС. Структурни фондове за програмния период 2007-2013г.

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността...
aronn
0 0
Анализ на управлението на европейските средства в Република България 2007-2013 - предизвикателства и препоръки за следващия програмен период 91 стр.

Анализ на управлението на европейските средства в Република България (2007-2013) - предизвикателства и препоръки за следващия програмен период

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност...
messi
0 0
Възникване и развитие на кризисните процеси в Европейския паричен съюз 89 стр.

Възникване и развитие на кризисните процеси в Европейския паричен съюз

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз....
dannyboy
0 0
Икономически растеж на България като член на Европейския съюз 87 стр.

Икономически растеж на България като член на Европейския съюз

На 15 юни 2004г. България приключи последните преговори с Европейския съюз, което и предостави възможността да подпише договора за присъединяване през пролетта на 2005г. и да стане пълноправен член на съюза в началото на 2007г...
dannyboy
0 0
Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС 87 стр.

Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия на прага на влизането ни в ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
the_magicer
0 0