Материали 11-20 от 68

Основни ефекти от въвеждането на еврото 12 стр.

Основни ефекти от въвеждането на еврото

С въвеждането на еврото основателно се свързват надеждите за пълна реализация на възможностите, които разкрива вътрешният пазар на общността, за активизиране на процесите на разделение и кооперации на труда...
messi
0 0
Основни ефекти от въвеждането на еврото 12 стр.

Основни ефекти от въвеждането на еврото

Преходът към третия етап ма икономическия и валутен съюз несъмнено е исторически момент в развитието на западноевропейската интеграция. Въвеждането на еврото като единна валута и преминаването на компетенциите по формулирането и провеждането на...
daniche90
0 0
Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз 13 стр.

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз

В настоящата тема ще бъде разгледан Европейския паричен съюз с неговите етапи и какви са проблемите и перспективите пред него. Най-общо, ползите от участието в един паричен съюз могат да са следните...
nerven
0 0
Луксът да се връщат пари на ЕС 14 стр.

Луксът да се връщат пари на ЕС

След като се запознах обстойно със стасията посветена на невъзможността на администрацията на нашата страна да използва пълноценно средствата по предприсъединителните фондове мога да определя няколко цели, на настоящите ми разсъждения по този проблем...
ivan40
0 0
Проект за устойчиво развитие по програма САПАРД 30 стр.

Проект за устойчиво развитие по програма САПАРД

Програма САПАРД е първата програма на Европейския съюз, по която българските стопани ще се субсидират директно. Тя е предназначена за всички земеделски стопани на възраст от 18 до 55 години. За да бъдат подпомогнати, те...
ndoe
0 0
Митническа система мита и митнически контрол предпоставка за приемане на българия в Европейския съюз 98 стр.

Митническа система – мита и митнически контрол – предпоставка за приемане на българия в Европейския съюз

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон...
the_magicer
0 0
Институции на Европейския съюз 11 стр.

Институции на Европейския съюз

Последиците от Втората Световна война подтикнаха редица европейски политици към опити за възстановяване на Европа. Те възприеха идеята за наднационално обединение, предложена от тогавашния френски министър на вътрешните работи – Робер Шуман...
messi
0 1
Бъдещето на еврото 7 стр.

Бъдещето на еврото

В средата на осемдесетте години на миналия век бе изработен планът "Делор", който да подпомогне изграждането на европейски икономически и валутен съюз и общ пазар на всички страни членки на Европейския съюз...
ivan40
0 0
Анализ на управлението на европейските средства в Република България 2007-2013 - предизвикателства и препоръки за следващия програмен период 91 стр.

Анализ на управлението на европейските средства в Република България (2007-2013) - предизвикателства и препоръки за следващия програмен период

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност...
messi
0 0
Стратегия на Еврoпейския съюз за разширяване на Изтoк 11 стр.

Стратегия на Еврoпейския съюз за разширяване на Изтoк

Oбщoизвестен е фактът, че разширяванетo на Еврoпейския съюз на Изтoк съвсем не е самoцел, а тoчнo напрoтив – тo се oтличава със специфична стратегическа насoченoст и управление...
ndoe
0 0