Материали 71-80 от 190

Европейският съюз - структура и принципи 47 стр.

Европейският съюз - структура и принципи

Първият етап по пътя към изграждането на единната европейска федерация е създаването и структурирането на Европейската Общност за въглища и стомана (ЕОВС) с Парижкия договор от 18 април 1951 г. ...
gecata_maina
2 1
Управление на риска при иновационно инвестиционен проект с ПЧП 25 стр.

Управление на риска при иновационно инвестиционен проект с ПЧП

В разработката са представени възможните рискове при управлението на инвестиционен проект с ПЧП, целящ изграждане на възобновяем енергиен топлоизточник в населено място. Проектът касае енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса чрез...
cblock
2 0
Ролята на Европейските институции за управлението на ЕС 19 стр.

Ролята на Европейските институции за управлението на ЕС

Страните-членки на Съюза делегират суверенитета си по някои въпроси на независими институции, които представляват интересите на Съюза като цяло, на страните-членки и на техните граждани.
loli
0 0
От европейска общност към Европейски съюз - институционално развитие 8 стр.

От европейска общност към Европейски съюз - институционално развитие

Идеята за обединена Европа не е нова - корените й лежат в историята, дори в митологията. Сама по себе си тази идея не пречи на борбата за надмощие на силните в един или друг момент европейски държави над останалите.
nezabravima
1 0
Европейска интеграция и еволюция на конкуренцията Нови форми и средства за конкуренция 12 стр.

Европейска интеграция и еволюция на конкуренцията. Нови форми и средства за конкуренция

Европа е една от люлките на човешката цивилизация, в която са сътворени едни от най-забележителните ценности в нейната съкровищница. След западането на древния Египед и културите на Изтока, Европа се утвърждава като онази част от света...
ivan40
2 0
Икономически критерии за развитието на България по присъединяването й към Европейския съюз 10 стр.

Икономически критерии за развитието на България по присъединяването й към Европейския съюз

Разширяването на ЕС без съмнение е исторически процес, който след Европейския съвет от Хелзинки през 1999г. включва България и Румъния, като така потвърждава тезата, че без участието на Югоизточна Европа в този процес не е възможно постигането .....
ndoe
1 0
Социална политика на Европейски съюз 12 стр.

Социална политика на Европейски съюз

Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика. Практика на социалните политики на страните членки на ЕС. Структура и координиране на социалноосигурителните схеми Структурна политика на ЕС в социалната сфера.
silviQ
0 0