Материали 91-100 от 191

Външнотърговска политика и външна търговия на Европейския Съюз 7 стр.

Външнотърговска политика и външна търговия на Европейския Съюз

Европейския Съюз успя да разработи свои общи политики във всички области на общественния живот, богатият опит на ЕС в разработването и осъществяването на общи политики са основно средство в преследването на целите...
nerven
5 0
Общи политики на Европейския съюз 13 стр.

Общи политики на Европейския съюз

Общи политики, които ЕС развива в областта на: конкуренцията, селското стопанство, регионалната и бюджетната политика,търговията, транспорта, социална политика, околна среда и информационни технологии.
nezabravima
4 1
Аграрната политика на Европейския съюз 22 стр.

Аграрната политика на Европейския съюз

През март 1957г. в Рим представители на шест страни ( Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург ) подписват договора за създаване на Европейската икономическа общност ( ЕИО)...
nezabravima
5 0
Произход на Съвет на Европа Европейската система за сигурност и отбрана 24 стр.

Произход на Съвет на Европа. Европейската система за сигурност и отбрана

Съветът на Европа е създаден на 5 май 1949 г. от 10 страни (Белгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Франция, Холандия, Швеция). През 1949 г. към Съвета се присъединяват Гърция и Турция, а днес организацията има 44 държави...
ndoe
10 1
Втори стълб - Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 25 стр.

Втори стълб - Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Договорът за Европейския съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г., влезе в сила на 1 ноември 1993 г. след ратифицирането му от дванадесетте национални парламента на страните-членки на Европейския съюз тогава...
loli
1 0
Съдебна система на Европейския съюз 26 стр.

Съдебна система на Европейския съюз.

Стопански факултет Специалност Публична администрация Реферат По дисциплината: Право на Европейския съюз На Георги Райчов Маляков ПА фак.№ 231206011 гр.35 Тема: Съдебна система на Европейския съюз. Дата: 11.12.2008 г. Преподавател: /......................
loli
8 1
История на Европейската интеграция 29 стр.

История на Европейската интеграция

Понятието "Европа" има дълга история, но идеята за Европа е съвременно явление. Едва в началото на XIX в. като резултат от новото схващане за характера и корените на Европа тази идея придобива ясни очертания. Именно Френската революция е повратн
nerven
8 0