Материали 1-10 от 14

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 9 стр.

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Номенклатура на териториални единици за статистически цели, известна като NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионите по NUTS постепенно заместват съществуващи дотогава понятия като земеделски региони, миньорски региони, транспортни
smitiii
0 0
Европейска интеграция 45 стр.

Европейска интеграция

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 2. ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ І. ОСНОВНИ ИНСТИТУЦИИ Европейски Парламент Съвет на Европейския съюз Европейска Комисия Съд на Европейските общности Европейска сметна палата (Court of Auditors) Европейски...
nezabravima
18 1
Институционална система на ЕС в контекста на новите реалности 21 стр.

Институционална система на ЕС в контекста на новите реалности

Защо се занимаваме с институционалната система на ЕС? Реалистичната оценка за състоянието, перспективите и проблемите на ЕС би била непълна без проследяване на институционалните аспекти на интеграционното развитие на ЕС...
dannyboy
60 3
Лекции по европейска интеграция 13 стр.

Лекции по европейска интеграция

История на европейската интеграция, основополагащи договори на ЕС, критерии за членство в ЕС, статути, свързани с присъединяването на една страна към ЕС, България – история на присъединяването към ЕС, разширяванията на ЕС, институции на ЕС...
emoto_92
13 1
Теории доктрини и политики на европейската интеграция 6 стр.

Теории, доктрини и политики на европейската интеграция

Доктрината в международното и европейското право е винаги спомагателен източник, тоест източник с вторично значение=> доктрината е съвкупност от статии и анализи, имащи персонална характеристика...
cblock
24 0
Учебен материал по евроинтеграция 22 стр.

Учебен материал по евроинтеграция

Определение и видове интеграция. "Регионална икономическа интеграция" (РИИ). Общоприетото днес определение за РИИ гласи: висша степен на интернационализация на стопанския живот на две (или повече) съседни...
emoto_92
18 0