Материали 1-10 от 78

Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
Същност и причини за западноевропейската интеграция 10 стр.

Същност и причини за западноевропейската интеграция

Във всяка страна винаги се е наблюдавал стремежът към национална идентичност, но от друга страна се наблюдава задълбочаване на взаимозависимост на политическо, икономическо и културно ниво между нациите...
nerven
0 0
Социална политика на ЕС 13 стр.

Социална политика на ЕС

Терминът "европейско социално пространство" се появява за първи път в редата на 80-те години на миналия век. За разлика от националната социална политика на отделните държави, този термин пренебрегва тези граници и придобива наднационале
the_magicer
0 0
Перспективите за безвизов режим между Европейския съюз и неговите източни съседи в рамките на европейската политика на съседство Еuropean neighbourhood policy 14 стр.

Перспективите за безвизов режим между Европейския съюз и неговите източни съседи в рамките на европейската политика на съседство (Еuropean neighbourhood policy)

Европейската политика на съседство датира от 2004 година, като основната й цел е да предотвратява разделението между Европейския съюз (ЕС) и граничещите с него държави (общо 16, към които се прилага)...
ndoe
0 0
Първите години от членството на република българия в ЕС постигнатото и предстоящото в сферата на изграждане и усъвършенстване на институционалния и административния капацитет 12 стр.

Първите години от членството на република българия в ЕС – постигнатото и предстоящото в сферата на изграждане и усъвършенстване на институционалния и административния капацитет

През последните две години значима част от усилията на България в условията на реално членство се съсредоточават върху изпълнението на индустриална политика, водеща до растеж и иновации...
ndoe
0 0
Единен вътрешен пазар на ЕС 11 стр.

Единен вътрешен пазар на ЕС

Всяка организация се намира и функционира в среда, поради което всяко действие на всички организации без изключение е възможно, ако средата допуска неговото извършване. Средата условно се разделя на две части...
ndoe
0 0
Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики 7 стр.

Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики

Енергийното предизвикателство е едно от най-големите изпитания, пред които европа трябва да се изправи. Растящите цени на енергията и засилващата се зависимост от вноса на енергия излагат на риск нашата сигурност и конкурентоспособност...
aronn
0 1