Материали 1-10 от 9

Единен вътрешен пазар на ЕС 8 стр.

Единен вътрешен пазар на ЕС

Cъздаванeтo на eдинния вътрeшeн пазар минава прeз три eтапа oт cъздаванeтo на митничecкия cъюз, прeминава прeз oцeнката за вътрeшния пазар на Oбщнocтта в Бялата книга oт 1985г., дo приeманeтo на Eдинeн eврoпeйcки акт прeз 1986г...
silviQ
0 0
 Европейски фондове и програми в България 13 стр.

: Европейски фондове и програми в България

Приемането на България в Европейския съюз предоставя редица възможности за развитие на социално и икономическото положение на страната чрез финансиране от европейските фондове.
ivog666
5 1
Институции в Европейския съюз 11 стр.

Институции в Европейския съюз

Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на лица, стоки, услуги и капитали....
ndoe
8 1
Членство на България в ЕС 12 стр.

Членство на България в ЕС

Членството в ЕС означава България достойно да присъства в европейското пространство като държава с хилядолетна история и култура и същевременно с многообразно и неповторимо съвременно изкуство...
nicky931
10 2
Бъдещето на ЕС след влизането в сила на договора от Лисабон през месец декември 2009г 14 стр.

Бъдещето на ЕС след влизането в сила на договора от Лисабон през месец декември 2009г.

Лисабонски договор. Положителни и отрицателни страни на Лисабонската стратегия. Програма Европа 2020- бъдещето на ЕС и отражение върху българската...
admin
7 2