Материали 1-10 от 191

Медийният имидж на Eвропейските фондове в България 83 стр. очаква одобрение

„Медийният имидж на Eвропейските фондове в България“

Съветът на Европейския съюз e една от основните институции на Общността. Той обсъжда и приема съвместно с Европейския парламент законодателните актове на ЕС на базата на предложения, изготвени от Европейската комисия.
messi
0 0
Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
Същност и причини за западноевропейската интеграция 10 стр.

Същност и причини за западноевропейската интеграция

Във всяка страна винаги се е наблюдавал стремежът към национална идентичност, но от друга страна се наблюдава задълбочаване на взаимозависимост на политическо, икономическо и културно ниво между нациите...
nerven
0 0
Социална политика на ЕС 13 стр.

Социална политика на ЕС

Терминът "европейско социално пространство" се появява за първи път в редата на 80-те години на миналия век. За разлика от националната социална политика на отделните държави, този термин пренебрегва тези граници и придобива наднационале
the_magicer
0 0
Перспективите за безвизов режим между Европейския съюз и неговите източни съседи в рамките на европейската политика на съседство Еuropean neighbourhood policy 14 стр.

Перспективите за безвизов режим между Европейския съюз и неговите източни съседи в рамките на европейската политика на съседство (Еuropean neighbourhood policy)

Европейската политика на съседство датира от 2004 година, като основната й цел е да предотвратява разделението между Европейския съюз (ЕС) и граничещите с него държави (общо 16, към които се прилага)...
ndoe
0 0