Материали 1-10 от 20

Жозе Мануел Барозу 6 стр.

Жозе Мануел Барозу

Жозе Мануел Барозу председателят на европейската комисия: Ние не сме "Съединени европейски щати" — ние сме уникални в историята на човечеството! Понякога ми харесва да съпоставям ЕС като творение с организацията на империи...
gecata_maina
4 0
Проблеми на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС 13 стр.

Проблеми на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС

Материалът е свързан с проблемите на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС. За инфлацията в България, за сивата икономика и ниските цени у нас, както и основните недостатъци при използването на еврофондовете....
mOn
11 0
Политики на развитие на Европейския съюз 4 стр.

Политики на развитие на Европейския съюз

Европейският съюз играе съществена роля в подпомагането на развитието на икономически изостаналите държави. половината от парите, които развитите страни отделят за политика на развитието, идват от...
dannyboy
3 0
Основни етапи на развитие на Европейската общност 6 стр.

Основни етапи на развитие на Европейската общност

Формирането на Европейската общност, от една страна, с закономерен резултат от достигнатата висока степен на международно обединяване и взаимно преплитане на националните производствени процеси на страните-членки, и от друга, израз на...
dannyboy
9 0
Политика на ЕС за регионално развитие 6 стр.

Политика на ЕС за регионално развитие

Основната цел на регионалната политика е да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията между нивата на развитие на регионите и страните от европейския съюз...
dannyboy
5 2