Материали 1-10 от 190

Лекции на Емил Панушев 14 стр.

Лекции на Емил Панушев

1. Възникване и развитие на ЕС Развитието на интегр. процеси в Европа се основава на европ. идея и търсенето на форми за очертаване на идентичността и единството на държавите от континента. Идеята за обединена Европа възниква през 19в. и се свързва с...
Simonsita
64 8
Европейска интеграция - помагало с въпроси и отговори 2 стр.

Европейска интеграция - помагало с въпроси и отговори

Кой договор регламентира институциите в ЕС – Маастрихт. Директивата е: Задължителна за всяка държава-членка, до която е адресирана, по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, но оставя на националните органи избора на формите...
ivan40
3 6
Европейски парламент 7 стр.

Европейски парламент

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенции...
admin
19 3
Енергийна политика на ЕС 45 стр.

Енергийна политика на ЕС

Енергията е много важна за нашия живот. Разчитаме на нея за транспорт, отопление и охлаждане на домовете си, за работата на заводи, ферми и офиси. Изкопаемите горива обаче са ограничен ресурс и важна причина за глобалното затопляне....
admin
9 3
Институционална система на ЕС в контекста на новите реалности 21 стр.

Институционална система на ЕС в контекста на новите реалности

Защо се занимаваме с институционалната система на ЕС? Реалистичната оценка за състоянието, перспективите и проблемите на ЕС би била непълна без проследяване на институционалните аспекти на интеграционното развитие на ЕС...
dannyboy
60 3
Търговска политика на ЕС 20 стр.

Търговска политика на ЕС

Отворена към света търговска политика Европейският съюз поддържа основаната на правила система на Световната търговска организация (СТО), която осигурява определено ниво на законова сигурност и прозрачност в световната търговия...
legolas
9 2
Бъдещето на ЕС след влизането в сила на договора от Лисабон през месец декември 2009г 14 стр.

Бъдещето на ЕС след влизането в сила на договора от Лисабон през месец декември 2009г.

Лисабонски договор. Положителни и отрицателни страни на Лисабонската стратегия. Програма Европа 2020- бъдещето на ЕС и отражение върху българската...
admin
7 2
Членство на България в ЕС 12 стр.

Членство на България в ЕС

Членството в ЕС означава България достойно да присъства в европейското пространство като държава с хилядолетна история и култура и същевременно с многообразно и неповторимо съвременно изкуство...
nicky931
10 2