Материали 111-120 от 190

Регионална политика на ЕС 19 стр.

Регионална политика на ЕС

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие...
messi
5 0
Европейски парламент 12 стр.

Европейски парламент

Европейският парламент (Европарламент или ЕП) е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС....
dannyboy
6 0
Секторна програма Грюндвиг 13 стр.

Секторна програма Грюндвиг

Секторната програма Грюндвиг е част от европейска програма за образование и обучение "Учене през целия живот". Насочена е към образование и обучение на възрастни и предлага възможности за участие в европейски образователни проекти...
lubega
8 0
Лекции по европейска интеграция 13 стр.

Лекции по европейска интеграция

История на европейската интеграция, основополагащи договори на ЕС, критерии за членство в ЕС, статути, свързани с присъединяването на една страна към ЕС, България – история на присъединяването към ЕС, разширяванията на ЕС, институции на ЕС...
emoto_92
13 1
Теории доктрини и политики на европейската интеграция 6 стр.

Теории, доктрини и политики на европейската интеграция

Доктрината в международното и европейското право е винаги спомагателен източник, тоест източник с вторично значение=> доктрината е съвкупност от статии и анализи, имащи персонална характеристика...
cblock
24 0