Материали 61-70 от 190

Състояние на ЕС в момента 11 стр.

Състояние на ЕС в момента

Европейският съюз е пакт между суверенни държави, решили да споделят обща съдба и да се обединяват все повече там, където по-рано са били суверенни. Той е свързан с неща, на които европейците държат най-много: мир, икономическо и физическо благополучие...
emoto_92
0 0
Структурни фондове на Европейския съюз 27 стр.

Структурни фондове на Европейския съюз

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕСи представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи...
messi
3 0
Глобализацията на националните икономики 16 стр.

Глобализацията на националните икономики

Трудно е да се намери определение за процеса и феномена на глобализацията, който не е нов, но в същото време се развива с изключително бързи темпове. Често пъти, представата на хората за него е маркирана от личното им отношение към нея...
messi
0 0
Интеграционните приоритети на България преди и след присъединяването ни към Еропеиския съюз 10 стр.

Интеграционните приоритети на България преди и след присъединяването ни към Еропеиския съюз

С присъединяването си към ЕС на 1.01.2007г. България придоби статут на равноправна държава-членка на ЕС.В продължение на година и половина,в периода между подписването на договора за присъединяване към ЕС и датата на членство, страната натрупа опит...
gecata_maina
0 0
Европейска банка за възстановяване и развитие 10 стр.

Европейска банка за възстановяване и развитие

След падането на Берлинската стена политическите и икономичиски промени в страните от Централна и Източна Европа се нуждаят от влиятелна международна институция, която да подкрепя прохождащата пазарна икономика в целия регион.
lubega
0 0
Готови ли сме да усвояваме структурните фондове основен инструмент на регионалната политика на ЕС 12 стр.

Готови ли сме да усвояваме структурните фондове – основен инструмент на регионалната политика на ЕС

Структурните фондове /СФ/ се явяват основен инструмент на регионалната политика на Европейския съюз / ЕС/. Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС.
emoto_92
0 0