Материали 31-40 от 190

ОСОБЕНОСТИ ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ В ЕС 18 стр.

ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА „СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ” В ЕС

Европейската комисия (ЕК) изготвя законодателно предложение по собствена инициатива, по искане на други институции на Европейския съюз (ЕС), по искане на държави или вследствие на гражданска инициатива .
messi
1 0
Оценка на въздействието на проектите по оперативни програми околна среда конкурентноспособност транспорт административен капацитет развитие на селскостопанските райони развитие на човешките ресурси 22 стр.
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 46 стр. очаква одобрение

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Турция до голяма степен се дължи на психологически препятствия, исторически, националистически и идеологически натрупвания. Това определя актуалността, важността и ценността на поставената чрез заглавието проблематика в настоящето изложение.
messi
0 0
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 103 стр.

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Двадесети век е наситен с дълбоки и интензивни изменения, които намират приложение във всички области на живота. Промените следват една след друга.
messi
1 0
КАКВО СПЕЧЕЛИ И КАКВО ЗАГУБИ БЪЛГАРИЯ ОТ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 4 стр.

КАКВО СПЕЧЕЛИ И КАКВО ЗАГУБИ БЪЛГАРИЯ ОТ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

България подаде молба за членство в ЕС през декември 1995 г. Преговорите с Европейската комисия започнаха през февруари 2000 г. и завършиха на 15 юни 2004 г.
messi
2 0
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕДЕМ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО 11 стр.

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЕДЕМ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО

С присъединяването си към ЕС гражданите на България станаха част от една зона на мир, стабилност, сигурност и просперитет, в която са осигурени високи стандарти на политиките в областта на околната среда, здравеопазването, безопасността на храните, както
messi
1 0
Международната частна и официална употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света 10 стр.

Международната частна и официална употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света

Еврото като международна валута и проблемите на функционирането му. Процесът на въвеждане на единната парична единица се осъществява на три етапа...
ivan40
3 0