Материали 11-20 от 190

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 9 стр.

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Номенклатура на териториални единици за статистически цели, известна като NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионите по NUTS постепенно заместват съществуващи дотогава понятия като земеделски региони, миньорски региони, транспортни
smitiii
0 0
Първите години от членството на република българия в ЕС постигнатото и предстоящото в сферата на изграждане и усъвършенстване на институционалния и административния капацитет 12 стр.

Първите години от членството на република българия в ЕС – постигнатото и предстоящото в сферата на изграждане и усъвършенстване на институционалния и административния капацитет

През последните две години значима част от усилията на България в условията на реално членство се съсредоточават върху изпълнението на индустриална политика, водеща до растеж и иновации...
ndoe
0 0
Единен вътрешен пазар на ЕС 8 стр.

Единен вътрешен пазар на ЕС

Cъздаванeтo на eдинния вътрeшeн пазар минава прeз три eтапа oт cъздаванeтo на митничecкия cъюз, прeминава прeз oцeнката за вътрeшния пазар на Oбщнocтта в Бялата книга oт 1985г., дo приeманeтo на Eдинeн eврoпeйcки акт прeз 1986г...
silviQ
0 0
Единен вътрешен пазар на ЕС 11 стр.

Единен вътрешен пазар на ЕС

Всяка организация се намира и функционира в среда, поради което всяко действие на всички организации без изключение е възможно, ако средата допуска неговото извършване. Средата условно се разделя на две части...
ndoe
0 0
Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики 7 стр.

Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики

Енергийното предизвикателство е едно от най-големите изпитания, пред които европа трябва да се изправи. Растящите цени на енергията и засилващата се зависимост от вноса на енергия излагат на риск нашата сигурност и конкурентоспособност...
aronn
0 1
Обща търговска политика на Европейския съюз 13 стр.

Обща търговска политика на Европейския съюз

Сред основните цели на провежданата от ЕС обща търговска политика са премахването на препятствията в международната търговия, изграждането на общи механизми, повишаването на конкурентоспособността на...
ivan40
0 0