Материали 41-50 от 594

Определение и основни свойства на флуидите Наляган Хидростатично налягане Кинематика на флуидите - метод на Ойлер Уравнение за непрекъснатост Уравнение на Бернули 13 стр.

Определение и основни свойства на флуидите. Наляган. Хидростатично налягане. Кинематика на флуидите - метод на Ойлер. Уравнение за непрекъснатост. Уравнение на Бернули.

Определение и основни свойства на флуидите. Наляган. Хидростатично налягане. Кинематика на флуидите - метод на Ойлер. Уравнение за непрекъснатост. Уравнение на Бернули.
GuLsHiTyYy
1 0
Физика-пищови 9 стр.

Физика-пищови

Трептене е всеки физичен процес отличаващ се с някаква повтаряемост в времето е треп-тене. Когато това повтаряне е в равни интервали е периодично трептене. Интервала от време през които се извършват трепте-нията е период, а броят на повто-ренията за едини
messi
3 1
Слънчево затъмнение 11 стр.

Слънчево затъмнение

Слънчево затъмнение e астрономично явление, при което Слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател, скрито от диска на Луната. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия.За да
villi1998
8 0