Материали 1-10 от 594

Физика 221 стр.

Физика

След като ядрото захване неутрон то преминава във възбудено състояние. Енергията на възбуждане е равна на сумата от кинетичната енергия на неутрона и неговата енергия на свързване. За да премине ядрото в основно (стабилно ) състояние е необходимо да се...
nezabravima
1 0
Геометрични и масови характеристики на летателните апарати 119 стр.

Геометрични и масови характеристики на летателните апарати

предмет на аеродинамиката и динамиката на полета аеродинамика се нарича науката за законите за движение на газовете (в частност въздуха) и законите на взаимодействие между газовете (въздуха) и движещите се в...
yovko32
16 0
Цифровия виброметър 83 стр.

Цифровия виброметър

Разработеният цифров измервател на вибрации се проектира на базата на преобразувател на колебания, който преобразува механичното колебание в електрическа величина и измервателен прибор, който съдържа всички останали функционални блокове.
nerven
0 0