Материали 1-10 от 44

Значение на явлението радиоактивност 4 стр.

Значение на явлението радиоактивност

Радиоактивните вещества се срещат в земната кора. При разпадането им се изпускат йонизиращи лъчи. Те се наричат така, защото превръщат неутралните атоми в положителни или в отрицателни йони. Те биват алфа-, бета-, гама-, рентгенови и космически лъчи и
jenito0
0 2
Алберт Айнщайн 2 стр.

Алберт Айнщайн

“Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо. “ Тази мисъл разкрива житейска философия, която би осмислила и направила щастлив всеки човешки живот, и принадлежи на Албе
mina65
0 0
Интерференция на светлината 8 стр.

Интерференция на светлината

Събиране на монохроматични вълни Разглеждаме два монохроматични източника с еднаква честота и еднаква поляризация, независими един от друг. В дадена точка от пространството тези вълни си сумират по принципа на суперпозицията и предизвикват резултантно
miteto9920
0 0
Неутронни звезди 3 стр.

Неутронни звезди

Неутронните звезди излъчват в направление на магнитната си ос мощно електромагнитно лъчение, предимно в радиодиапазона. Поради въртенето им, наподобяващо морски фар, се наричат още пулсари.
sezeen1997
7 0