Материали 1-10 от 27

Холография 6 стр.

Холография

Холографията е метод, позволяващ да се запише и възстанови напълно вълновия фронт на вълна, разсеяна от обект, както по амплитуда,така и по фаза...
cblock
8 1
Биологични действие на радиацията 2 стр.

Биологични действие на радиацията

Явлението радиактивност е открито за първи път от френския физик Анри Бекерел през 1896 г. Изучавайки луминисценцията, той установява, че всички уранови соли постоянно изпускат особени лъчи, които са способни да преминават през тънки ...
mOn
110 2
Черните дупки и част от тенденциите във физиката 3 стр.

Черните дупки и част от тенденциите във физиката

Стандартният модел. През последния век, физиците откриха цяла зоологическа градина от субатомни частици – от отрицателно заредените електрони, които обикалят ядрото на атома, протоните и неутроните, съставляващи...
mOn
2 0
Звук 4 стр.

Звук

Най- разнообразни звуци изпълват всеки момент пространството около нас. Благодарение на една част от тях става обменяне на информация между хората(посредством говора и слуха). Чрез звуци обменят информация помежду си и някой животни...
ndoe
7 1