Материали 1-10 от 88

Пищови по Физика 3 стр.

Пищови по Физика

1. Закон на Кулон. Електрична проницаемост. Единици. 2. Интензитет на електричното поле. Силови линии. Електричен дипол. 3. Поток на вектора на интензитета и теорема на Гаус. 4. Потенциалност на електростатичното поле – електростатичен потенциал. Цирку
daniel_ms
0 1
Физика-пищови 9 стр.

Физика-пищови

Трептене е всеки физичен процес отличаващ се с някаква повтаряемост в времето е треп-тене. Когато това повтаряне е в равни интервали е периодично трептене. Интервала от време през които се извършват трепте-нията е период, а броят на повто-ренията за едини
messi
3 1