Материали 1-10 от 594

 Време и календар 2 стр.

Време и календар

Времето възниква като потребност в най-дълбока древност. Измерването ставало с такива периодично явления, които се повтарят плавно - без интервали между отделните цикли.
lubega
15 0
Eлектромагнитна индукция 9 стр.

Eлектромагнитна индукция

1. Явления, свързани с променящи се във времето магнитни полета..... 2. Индуцирано в част от движещ се в постоянно магнитно поле проводник.... 3. Самоиндукция..... 4. Взаимна индукция.... 5. Енергия на магнитното поле, създадено от електричен ток...
didji
5 0