Материали 31-40 от 595

Видове лазери 11 стр.

Видове лазери

Лазерът (от английски laser — light amplification by stimulated emision of radiation) е източник на монохроматична, кохерентна, насочена светлина, тоест лазерът изпуска тънък, добре насочен, кохерентен сноп с постоянна дължина на вълната (еднакъв цвят)...
ivan40
9 0
Видове лазери 10 стр.

Видове лазери

Лазерът е устройство, което преобразува различни видове енергия (електрическа, светлинна, химична, топлинна, и др.) в енергия на кохерентно електромагнитно излъчване в оптичния диапазон...
aronn
50 3
Влакнеста оптика 13 стр.

Влакнеста оптика

Влакнестата оптика това е разделът от физиката, който се занимава със свойствата на оптичните влакна. Оптичното влакно е тънка прозрачна нишка, обикновено направена от стъкло или пластмаса, използвана за предаване на светлина и светлинни сигнали...
daniche90
149 13