Материали 81-90 от 594

Електролити 7 стр.

Електролити

Електролити – кристални вещества с йонна или полярна връзка. Водните разтвори на тези вещества, както и стопилките на йонните съединения могат да провеждат електричен ток. Електролити са още водните разтвори на неорганичните киселини, основи и соли.
bonbona_36
17 0
АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪККРИСТАЛНА СТРУКТУРАМЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ 20 стр.

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ.ПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪК.КРИСТАЛНА СТРУКТУРА.МЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ. ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ.ПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪК.КРИСТАЛНА СТРУКТУРА.МЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ. ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ
aronn
14 0