Материали 21-30 от 594

Устройство и принцип на действие на SPECT 10 стр.

Устройство и принцип на действие на – SPECT

Конструкция на гама камерата. Детекторът на гама камерата е сцинтилационният кристал NaI(T). Компактно върху него са наредени фото-електронни умножители (ФЕУ). Размерите на наблюдаваното поле на детектора се определят от колиматора...
gecata_maina
0 0
Пищови по Физика 3 стр.

Пищови по Физика

1. Закон на Кулон. Електрична проницаемост. Единици. 2. Интензитет на електричното поле. Силови линии. Електричен дипол. 3. Поток на вектора на интензитета и теорема на Гаус. 4. Потенциалност на електростатичното поле – електростатичен потенциал. Цирку
daniel_ms
0 1